[:nl]

bent u van adel?

Adel kan worden gemeten. Sinds eeuwen zijn er geavanceerde methoden voor metingen die zich zelf bewezen hebben. De Prins Bernhard Fanclub presenteert met trots de BlauwBloedMeting. Eindelijk krijgen gewone mensen de kans van hun leven om vast te stellen of er blauw bloed door hun aderen stroomt.

GRIJP UW KANS!
LAAT U METEN.

[:en]

are you of noble birth?

Nobility can be measured. Since ages there are approved and advanced methods of measurements. The prins Bernhard Fanclub is proud to give the ordinary people the chance of their life to check their royal blood.

GRAB YOUR CHANCE!
GET MEASURED.

[:]