Het promoteam van de Kunstlimo op pad om steun te verwerven voor het vehicle.

apromoteam